Francja ogranicza prawo rodziców do publikowania zdjęć dziecka w Internecie 

Publikujesz zdjęcia swoich dzieci w sieci? Francja, jako pierwszy kraj na świecie, pracuje nad ustawą sharentingową!
15 March 2023

Publikujesz zdjęcia swoich dzieci w sieci? Francja, jako pierwszy kraj na świecie, pracuje nad ustawą zobowiązującą rodziców do zadbania o prywatność dzieci i poszanowania ich wizerunku.

Francuskie władze pracują obecnie nad nowym projektem ustawy mającej na celu uregulowanie publikowania wizerunku dzieci w Internecie. Według propozycji, publikowanie zdjęć lub filmów przedstawiających dzieci poniżej 16 roku życia wymagałoby zgody ich rodziców.

Wprowadzenie takiej regulacji ma chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci w Internecie. W ostatnich latach obserwowano wzrost liczby przypadków wykorzystywania zdjęć dzieci do nieodpowiednich celów, takich jak stalking, cyberprzemoc czy oszustwa. Zdarza się również, że rodzice publikują zdjęcia swoich dzieci na portalach społecznościowych bez zastanowienia, co może prowadzić do naruszania prywatności dziecka w przyszłości.

Oprócz wymogu zgody rodziców, projekt ustawy przewiduje też prawo do usunięcia wizerunku dziecka z internetu na żądanie osoby uprawnionej. Oznacza to, że jeśli dziecko, które zostało uwiecznione na zdjęciu lub filmie, uważa, że naruszono jego prywatność lub prawa autorskie, może zażądać usunięcia danego materiału z sieci.

Niektórzy krytycy uważają, że proponowane regulacje są zbyt restrykcyjne i mogą wprowadzać nadmierną biurokrację, jednak większość ekspertów zgadza się, że ochrona prywatności dzieci w Internecie jest niezwykle ważna.

Wprowadzenie takiej regulacji może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat prywatności i bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz pomóc w zapewnieniu im ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z publikowaniem wizerunków w sieci.